New Stainless Steel O Rings 2"

Brand new 316 Stainless Steel O Rings 2". Its wire diameter is diameter 5/16" and ring inside diameter is 2".

Min. Break Strength= 12000 lb


MPD_412eRegular price: $22.00Sale price: $3.98